real estate menu left
real estate menu right
Erjavec nepremičnine
Dušan Erjavec s.p., Glinška 10, Ljubljana
GSM: 041/716-727, info@erjavec.org
Tel: (01) 426 70 09 in (01) 425 22 82

Prodaja
Oddamo
Kupimo
Najamemo

Sodelavci in povezave

-    odvetnica Katarina Magyar Erjavec, Glinška ulica 10, Ljubljana, tel. (01) 426-13-94
-    sodno zapriseženi cenilec in izvedenec gradbene stroke Magdalena Erjavec, Rocenska 22, 1133 Ljubljana, tel. (01) 511-60-91, (031) 663- 199.  

 

Sodelujemo zlasti z notarko:
 
-    notarka Nataša Erjavec, Tržaška 2, Ljubljana, tel. 01/426 76 33
 
in tudi z vsemi drugimi notarji

 
Drugi:
 
-    arhitekta: 
 
Tomaž Schlegel tel.(041) 541-154
 
Niko Kalčič, tel. (041) 691-588
 
-    Geodetske storitve: Avantgeo d.o.o., Češarek Roman, (041) 626-200, Žlebič 52, 
 
-    Čistilni servis, beljenje:  Total system d.o.o., g. Vladimir Zavrl, tel. 01-565-34-98, 041-632 903, 
 
Dobite lahko tudi kakšen koristen telefon za potrebe prenove stanovanj, selitev, praznjenja in odvoz prostorov in objektov, krovcev, urejanja okolice, krajinskega arhitekta  in še kaj…. 
 
 
Povezave:
 
- zemljiška knjiga   https://evlozisce.sodisce.si
- GURS (portal prostor) http://prostor3.gov.si
- imenik nepremičninskih posrednikov http://www.nepremicninsko-posredovanje.mzip.gov.si/
- prostorski informacijski sistem občin: http://www.geoprostor.net/PisoPortal
 

IzpostavljenoIzdelava: Tomyco d.o.o.